CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI TEORETICO- PRACTIC PRIVIND CONTABILITATE MIJLOACELOR BĂNEȘTI
1.1. Conţinutul circular economic al mijloacelor băneşti
1.2. Sarcinile și funcţiile disponablității a contabilităţii mijloacelor băneşti

CAPITOLUL II. PERFECTAREA DOCUMENTARĂ ÎN EVIDENȚA CONTABILITĂȚII MIJLOACELOR BĂNEŞTI IN CADRUL INTREPRINDERII „ECOVIT „SRL
2.1. Evidența documentară în operaţiunilor de casă a relațiilor decontărilor cu titulari de avans la intreprinderea „Ecovit” SRL
2.2. Evidența documentară în contabilitatea operaţiunilor la conturile naționale in cadrul intreprinderii „Ecovit”SRL
2.3. Evidența documentară în contabilitatea operaţiunilor la contul valutar in cadrul intreprinderii „Ecovit „SRL
2.4. Evidența documentară în contabilitatea documentelor băneşti şi a mijloacelor băneşti aflate în expediţie la intreprinderea „Ecovit”SRL
2.5. Întocmirea şi prezentarea a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti la intreprinderea „Ecovit”SRL

CAPITOLUL III. ANALIZA EFICIENȚEI CIRCULAȚIEI A MIJLOACELOR BĂNEȘTI LA ÎNTREPRINDEREA „Ecovit” SRL
3.1. Analiza lichidităţii întreprinderii „Ecovit” SRL
3.2. Analiza fluxului mijolacelor bănești
3.3. Analiza concordanței rapoartelor financiare și fluxului mijloacelor bănești

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE