CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Mijloacele băneşti – principala sursă de existenţă a întreprinderii
1.1. Esenţa, conţinutul şi caracteristica economică a mijloacelor băneşti;
1.2. Rolul şi sarcinile evidenţei mijloacelor băneşti în condiţiile trecerii la economia de piaţă;

CAPITOLUL II. Evidenţa contabilităţii şi documentarea operaţiilor mijloacelor băneşti
2.1. Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie;
2.2. Contabilitatea mijloacelor băneşti în contul de decontare şi în alte conturi bancare;
2.3. Documentarea şi contabilitatea transferurilor băneşti în expediţie şi documentelor băneşti;
2.4. Modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti;

CAPITOLUL III. Analiza eficacităţii fluxurilor mijloacelor băneşti la întreprindere
3.1. Aprecierea fluxului mijloacelor băneşti;
3.2. Analiza structurală şi factorială a fluxurilor mijloacelor băneşti;
3.3. Analiza concordanţei dintre rezultatele financiare şi fluxurile mijloacelor băneşti;
3.4. Aprecierea generală a dinamicii solvabilităţii şi lichidităţii bilanţului contabil;

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE