CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale privind mijloacele băneşti,caracteristica, clasificarea,şi evaluarea acestora
1.1 Caracteristica actelor normative şi trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente contebilităţii mijloacelor băneşti
1.2 Caracteristica, clasificarea şi evaluarea mijloacelor băneşti

Capitolul II. Contabilitatea mijloacelor băneşti
2.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea mijloacelor băneşti în casierie
2.2 Perfectarea documentară şi contabilitatea operaţiilor la contul de decontare şi în alte conturi bancare
2.3 Perfectarea documentară şi contabilitatea operaţiilor la contul valutar
2.4 Contabilitatea documentelor băneşti şi a mijloacelor băneşti aflate în expediţie
2.5 Modul de întocmire şi prezentare a Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE