CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: Abordări conceptuale privind contabi-litatea mijloacelor băneşti
1.1. Esenţa mijloacelor băneşti
1.2. Sarcinile Contabilităţii Mijloacelor Băneşti în perioada de tranziţie la economia de piaţă
1.3. Caracteristica actelor normative vizînd contabilitatea mijloacelor băneşti

CAPITOLUL II: Analiza Mijloacelor Băneşti la S.R.L. „DETIVA CONS”
2.2. Analiza capacităţii de plată a înrprinderii
2.3. Analiza fluxului mijloacelor băneşti
2.4. Etapele elaborării bugetelor la întreprindere

CAPITOLUL III: Contabilitatea Mijloacelor Băneşti
3.1. Evidenţa analitică şi sintetică a contabilităţii mijloacelor băneşti în baza documentelor primare în SRL „DETIVA CONS”
3.2. Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE