CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Contabilitatea analitică şi sintetică a materialelor
1.1 Conţinutul economic, clasificarea şi evaluarea materialelor
1.2 Contabilitatea intrării materialelor în patrimoniul întreprinderii
1.3 Contabilitatea ieşirii materialelor din patrimoniul întreprinderii

Capitolul II. Particularităţile contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi organizarea controlului intern asupra stocurilor
2.1 Particularităţile contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2.2 Rolul inventarierii în exercitarea controlului intern

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE