CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE EVIDENŢEI MATERIALELOR DE ORIGINE NEBIOLOGICĂ
1.1 Conţinutul economic al materialelor de origine nebiologică
1.2. Starea de cercetare a temei în literatura economică contemporană
1.3 Carcteristica succintă a actelor normative privind evidenţa materialelor de origine nebiologică
1.4 Principiile de bază şi obiectivele evidenţei materialelor ordine nebiologică

CAPITOLUL II.CARACTERISTICA CONDIŢIILOR DE DEZVOLTARE A SRL “NECTAR-S”
2.1 Condiţiile naturale şi organiztoric

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA MATERIALELOR DE ORIGINE NEBIOLOGICĂ ÎN CADRUL SRL “NECTAR – S”
3.1 Documentele primare
3.2 Generalizarea datelor documentelor primare
3.3. Evidenţa sintetică şi analitică a materialelor de origine nebiologică
3.4. Inventarierea materialelor
3.5 Gestiunea materialelor

CAPITOLUL VI. PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII MATERIALELOR DE ORIGINE NEBIOLOGICĂ ÎN SRL “NECTAR – S”
4.1 Contabilitatea materialelor şi controlul lor în practica mondială
4.2 Alte măsuri privind perfecţionarea locului automatizat de lucru
4.3 Neajunsurile contabilităţii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE