CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. COMPONENŢA ŞI CARACTERISTICA MATERIALELOR
1.1. Conţinutul economic şi clasificarea materialelor
1.2. Constatarea, metodele de evaluare a materialelor

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA INTRĂRII ŞI IEŞIRII DE MATERIALE ÎN PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII
2.1. Caracteristica generală a activităţii “Kristi” S.R.L.
2.1.1. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.2. Contabilitatea intrării materialelor în patrimoniul întreprinderii
2.3. Contabilitatea ieşirii materialelor din patrimoniul întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE