CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I GENERALITATI PRIVIND CONTABILITATEA MĂRFURILOR
1.1. Sarcinile şi principiile contabilităţii mărfurilor în comerţul cu amănuntul. Gestionarea stocurilor la intrarea şi ieşirea din patrimoniu
1.2. Evaluarea mărfurilor şi formarea preţurilor în comerţ cu amanuntul

Capitolul II CONTABILITATEA MIȘCĂRII MĂRFURILOR ÎN ENTITAȚILE DE COMERȚ CU AMĂNUNTUL
2.1. Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri a unităţilor de comerţ cu amănuntul
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea vînzării mărfurilor în comerţul cu amănuntul

Capitolul III CONTABILITATEA ALTOR OPERAȚII PRIVIND CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
3.1 Inventarierea mărfurilor şi înregistrarea în contabilitate a diferenţelor constatate la inventariere
3.2 Prezentarea informaților mărfurilor în rapoartele financiare
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE