CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Conţinutul activităţii şi rolul economic al comerţului cu ridicata
1.1. Conţinutul activităţii de comerţ cu ridicata
1.2. Rolul economic al comerţului cu ridicata
1.3. Funcţiile comerţului cu ridicata

Capitolul II. Analiza comercializării mărfurilor la întreprinderea “TITANA-COM”.
2.1.Caracteristica generala a structurii şi organizării activităţii întreprinderii
2.2 Analiza activităţii economice după forme de comercializare a mărfurilor
2.3 Analiza veniturilor din comercializarea mărfurilor

Capitolul III. Contabilitatea mărfurilor
3.1 Contabilitatea mărfurilor
3.2 Contabilitatea mijloacelor băneşti
3.3 Contabilitatea relaţiilor dintre întreprindere şi clienţi

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE