CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Contabilitatea instituţiilor publice – componentă a contabilităţii generale şi îndeosebi a contabilităţii publice

CAPITOLUL 2. Instituţiile publice – unităţi ale administraţiei de stat, concept, locul şi rolul acestora în constituirea şi utilizarea fondurilor publice. Clasificarea instituţiilor publice

CAPITOLUL 3. Conceptele de bază privind contabilitatea instituţiilor publice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE