CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Sistemul bugetar şi procesul bugetar în Republica Moldova
1.1 Structura sistemului bugetar în Republica Moldova
1.2 Obiectivul evidenţei bugetare

Capitolul II. Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti în casă
2.1. Structura mijloacelor băneşti şi clasificarea lor
2.2. Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti în casierie
2.3. Inventarierea mijloacelor băneşti în casă şi contabilizarea
rezultatelor constatate

Capitolul III. Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti în contul curent şi în conturile mijloacelor speciale
3.1. Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti în contul
curent bugetar
3.2. Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti în conturile
curente privind mijloacele speciale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE