CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale despre subiecţii şi obiectul impunerii impozitelor pe venit
1.1. Venituri impozabile şi neimpozabile
1.2. Particularităţi în determinarea unor venituri
1.3. Deducerile, reglementarea cheltuielilor în scopuri fiscale

Capitolul II. Facilităţile fiscale a impozitelor pe venit a persoanelor juridice

Capitolul III. Venitul şi impozitul pe venit
3.1. Determinarea venitului impozabil şi a impozitului pe venit
3.2. Achitarea impozitului pe venit în rate
3.3. Prezentarea declaraţiei fiscale
3.4. Reţinerea impozitului la sursa de plată

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE