CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Mijloacele băneşti – principala sursă de existenţă a întreprinderii
1.1. Esenţa, conţinutul şi caracteristica economică a mijloacelor băneşti;
1.2. Rolul şi sarcinile evidenţei mijloacelor băneşti în condiţiile trecerii la economia de piaţă;

CAPITOLUL II. Analiza lichidităţii şi a fluxului de mijloacelor băneşti la
S.R.L. „DETIVA CONS”
2.1. Analiza gradului de lichiditate la întreprindere;
2.2. Analiza capacităţii de plată a întreprinderii;
2.3. Analiza fluxului mijloacelor băneşti;
2.4. Etapele elaborării bugetelor la întreprindere;

CAPITOLUL III. Analiza eficacităţii contabilităţii fluxului de mijloacelor băneşti la întreprindere.
3.1. Evidenţa analitică şi sintetică a contabilităţii mijloacelor băneşti în baza documentelor S.R.L. „DETIVA CONS”;
3.2. Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti;
3.3. Aprecierea generală a dinamicii lichidităţii bilanţului contabil;

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE