CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni privind munca şi salariul, formele şi sisteme de salarizare şi sarcinile contabilităţii retribuirii muncii.
1.1. Noţiuni privind munca şi salariul.
1.2. Modul de evidenţă operativă a personalului întreprinderii.
1.3. Formele şi sistemele de salarizare. Calculul salariului de bază şi suplimentar.

Capitolul II. Contabilitatea retribuirii muncii şi a decontărilor cu personalul.
2.1. Evidenţa analitică şi sintetică a decontărilor cu personalul.
2.2. Contabilitatea reţinerilor din salariu.
2.3. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE