CUPRINS

INTRODUCERE

1.Prezentarea firmei

2.Obiectul şi metoda contabilităţi

2.1Obiectul de studiu al contabilităţi

2.2.Metoda contabilităţi

2.3.Documente contabile şi justificative

3.Introducere în contabilitatea Clienţilor

3.1.Structura creanţelor

4.Contabilitatea decontărilor cu clienţi

4.1.Contul 411 „Clienţi”

4.2. Contul 418 „ Clienţi – facturi de întocmit

4.3. 4.3.Contul 413 „Efecte de primit”

4.4. Contul 416 „ Clienţi incerţi ”

4.5.Contul 419 „ Clienţi – creditori”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE