CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Prezentarea firmei

CAPITOLUL 2. Obiectul şi metoda contabilităţi
2.1.Obiectul de studiu al contabilităţi
2.2.Metoda contabilităţi
2.3.Documente contabile şi justificative

CAPITOLUL 3. Introducere în contabilitatea Clienţilor
3.1.Structura creanţelor

CAPITOLUL 4. Contabilitatea decontărilor cu clienţi
4.1.Contul 411 „Clienţi”
4.2. Contul 418 „ Clienţi – facturi de întocmit „
4.3. 4.3.Contul 413 „Efecte de primit”
4.4. Contul 416 „ Clienţi incerţi ”
4.5.Contul 419 „ Clienţi – creditori”

CAPITOLUL 5. Monografia contabilă
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE