CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Tratamentul contabil privind datoriile financiare şi comerciale
1.1. Clasificarea datoriilor şi contabilitatea datoriilor pe termen lung
1.2. Contabilitatea datoriilor financiare şi comerciale pe termen scurt

Capitolul II. Contabilitatea datoriilor calculate pe termen scurt
2.1. Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind remunerarea muncii
2.2. Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul şi altor datorii pe termen scurt
2.3. Inventarierea datoriilor şi dezvăluirea informaţiei privind datoriile în rapoartele financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE