CUPRINS

INTRODUCERE

1. Conţinutul şi caracteristica datoriilor comerciale şi creanţelor comerciale
1.1. Conţinutul şi caracteristica datoriilor comerciale
1.2. Conţinutul şi caracteristica creanţelor comerciale

2. Documentarea datoriilor comerciale
3. Documentarea creanţelor comerciale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE