CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Importanţa, obiectivele contabilităţii datoriilor comerciale

Capitolul II. Formele decontărilor prin virament utilizate în Republica Moldova
2.1. Interpretări conceptuale
2.2. Viramentul, procedeu tehnic bancar
2.3. Viramentul, instrument de plată

Capitolul III. Perfectarea documentară, contabilitatea datoriilor comerciale şi contabilitatea

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE