CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Caracteristica şi clasificarea creanţelor

CAPITOLUL 2. Evidenţa creanţelor comerciale

CAPITOLUL 3. Contabilitatea creanţelor privind decontările cu bugetul

CAPITOLUL 4. Evidenţa creanţelor personalului

CAPITOLUL 5. contabilitatea creanţelor privind veniturile calculate şi altor creanţe

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE