CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE COMERCIALE
1.1 Relaţiile cu furnizorii
1.1.1. Denumirea conceptului de datorie
1.2. Relaţiile cu clienţii
1.2.1. Definirea conceptului de creanţă
1.3. Obiectivele contabilitaţii datoriilor şi creanţelor comerciale
1.4. Evaluarea creanţelor şi datoriilor
1.5. Caracterizarea relaţilor juridico-patrimoniale cu terţii

CAPITOLUL II. SC „AEROSTAR BACAU” SC – CADRUL ORGANIZATORIC AL STUDIULUI
2.1. Scurt istoric
2.2. Structura organizatorică S.C. AEROSTAR Bacau
2 2.1 Evaluarea activitaţii societaţii în anul 2006
2 2.2 Evaluarea nivelului tehnic al S.C. AEROSTAR S.A.
2 2.3Evaluarea activitaţii de aprovizionare tehnico-materială
2 2.4 Evaluarea activitaţii de vanzare
2 2.5 Evaluarea activitaţii de cercetare şi dezvoltare
2 2.6 Activele corporale ale societaţii
2.2.7 Tipul de management aplicat
2.2.8 Resurse umane
2.2.10 Piaţa de desfacere
2.2.11 Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA DATORIILOR SI CREANŢELOR COMERCIALE LA S.C. ,,AEROSTAR” S.A. BACAU
3.1. Sistemul purtătoriior primari de informaţii privind datoriile şi creanţele comerciale
3.2 Contabilitatea curentă a datoriilor si creanţelor comerciale
3.2.1 Contabilitatea datoriilor comerciale
3.2.1.1. Sistemul de conturi folosit privind datoriile comerciale
3.2.1.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind datoriile comerciale
3.2.2 Contabilitatea creanţelor comerciale
3.2.2.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind creanţele comerciale
3.2.3. Contabilitatea avansurilor intersocietăţi
3.2.4. Contabilitatea reducerilor de preţ efectuate în relaţiile comerciale
3.2.5 Contabilitatea efectelor de comert
3.3 Informaţia de bilanţ privind datoriile şi creanţele comerciale
3.3.1. Situaţiile financiare privind datoriile şi creanţele comerciale
3.3.1.1. Analiza lichiditaţii şi solvabilitaţii de plata a întreprinderii
3.3.2. Analiza gestiunii creditului client
Viteza de rotaţie a creanţelor curente
3.3.3. Analiza gestiunii datoriilor curente
Viteza de rotaţie a datoriilor curente
3.3. 5. Analiza corelaţiei creanţe – datorii

CAPITOLUL IV. POSIBILITAŢI DE EXTIXDERE A UTILIZARII MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL LA S.C ,,AEROSTAR” S.A.
4.1 Prezentarea sistemului cu care se opereaza
4 1.1 Sistemul informational economic
4.2. Prezentarea actualului sistem informatic – parte integrantă a sistemului informaţional economic
4 2.1 Module şi funcţionalităţi ale produsului informatic Siveco
4 .2.3 Beneficiile implementării produsului ERP Siveco

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE