CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind consumurile si controlul acestora
1.1. Esenta si caracteristica consumurilor
1.2. Abordari privind controlul de gestiune al consumurilor

Capitolul 2. Contabilitatea consumurilor
2.1. Contabilitatea consumurilor directe
2.2. Contabilitatea consumurilor indirect

Capitolul 3. Controlul de gestiune al consumurilor
3.1. Exercitarea controlului consumurilor
3.2. Metode de imbunatatire a controlului de gestiune al consumurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE