CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Conceptul şi obiectivele contabilităţii consumurilor
1.1. Conţinutul economic, componenţa şi structura consumurilor. Caracteristica actelor normative
1.2. Problemele aferente contabilităţii consumurilor

Capitolul II: Contabilitatea managerială a consumurilor la S.C. „ALEXDAN”S.R.L.
2.1. Contabilitatea consumurilor activităţii de bază
2.2. Contabilitatea consumurilor activităţii auxiliare
2.3. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie

Capitolul III: Controlul de gestiune la S.C. „ALEXDAN”S.R.L.
3.1. Definirea controlului de gestiune şi sarcinile acestuia
3.2. Organizarea şi exercitarea controlului de gestiune la S.C. „ALEXDAN”S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE