CUPRINS

INTRODUCERE

1. Definiţiile şi componenţa consumurilor şi cheltuielilor
2. Componenţa consumurilor
3. Componenţa cheltuielilor
4. Determinarea şi constatarea consumurilor şi cheltuielilor
4.1 Determinarea consumurilor şi cheltuielilor
4.2 constatarea consumurilor şi cheltuielilor
5. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor
5.1 Contabilitatea consumurilor
5.2 Contabilitatea cheltuielilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE