CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Noţiunea, conţinutul, şi clasificare consumului

CAPITOLUL II. Modul de calcul şi reflectarea consumurilor directe

CAPITOLUL III. Modul de calcul şi reflectarea consumului sectiilor auxiliare

CAPITOLUL IV. Modul de calcul şi reflectarea a consumurilor indirecte

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE