CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. COMPONENŢA ŞI CARACTERISTICA MATERIALELOR
1.1. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea consumului
1.2. Modul de calcul şi reflectarea consumului sectiilor auxiliare

CAPITOLUL II. MODUL DE CALCUL AL CONSUMURILOR ȘI COSTUL DE PRODUCȚIE DIN CADRUL ÎNTREPRINDERII ”KRISTI” S.R.L
2.1. Caracteristica generală a activităţii “Kristi” S.R.L
2.2. Modul de calcul şi reflectarea consumurilor directe
2.3. Modul de calcul şi reflectarea a consumurilor indirecte
2.4. Modul de calcul şi reflectarea calculul costului de productie

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE