CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Bazele teoretice ale consumurilor şi calculaţia costului de producţie
1.1. Noţiunea şi clasificarea consumurilor de producţie
1.2. Aspecte teoretice privind costul şi calculaţia costului de producţie

Capitolul II Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”
2.1. Contabilitatea consumurilor directe de producţie
2.2. Contabilitatea consumurilor indirecte şi modul de repartizare a acestora
2.3. Calculaţia costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”

Capitolul III Căile de perfecţionare a contabilităţii consumurilor şi calculaţia costului de producţie în cadrul Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”
3.1. Perfecţionarea metodologiei contabilizării consumurilor de producţie
3.2. Perfecţionarea metodelor de calculaţie a costului de producţie la Î.S. Combinatul Vitivinicol ,,Naţional-Vin”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE