CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Caracteristica şi clasificarea consumurilor de producţie
1.1. Caracteristica generală a consumurilor
1.2. Clasificarea consumurilor după criterii

Capitolul 2. Evaluarea şi constatarea consumurilor de producţie
2.1. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor
2.2. Constatarea consumurilor şi cheltuielilor

Capitolul 3. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie

Capitolul 4. Repartizarea CIP şi includerea lor în costul producţiei fabricate sau trecerea lor la cheltuielile perioadei
4.1. Metoda tradiţională
4.2. Metoda de repartizare conform S.N.C.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE