CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noțiuni generale privind consumurile de producție
1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea consumurilor de producție
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente temei în cauză
1.3. Componența, caracteristica și clasificarea consumurilor de producție

Capitolul II. Contabilitatea consumurilor directe de producție
2.1. Documentarea și contabilitatea consumurilor directe de materiale
2.2. Documentarea și contabilitatea consumurilor directe privind retribuirea muncii
2.3. Evidența consumurilor privind asigurarea socială

Capitolul III. Contabilitatea și repartizarea consumurilor indirecte de producție
3.1. Evidența analitică și sinteza a consumurilor indirecte de producție
3.2. Modul de repartizare a consumurilor indirecte de producție

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE