CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale privind componenţa, recunoaşterea şi evalurea cheltuielilor
1.1. Aspecte generale ale normalizării şi organizării contabilităţii cheltuielilor
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor

Capitolul II. Organizarea contabilităţii cheltuielilor
2.1. Perfectarea documentară a cheltuielilor din activitatea operaţională
2.2. Perfectarea documentară a cheltuielilor din activitatea neoperaţională

Capitolul III. Analiza cheltuielilor întreprinderii
3.1. Analiza cheltuielilor comerciale
3.2. Analiza cheltuielilor generale şi administrative
3.3. Analiza altor cheltuieli operaţionale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE