CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Contabilitatea costului vînzărilor și a cheltuielilor activității comerciale

CAPITOLUL 2. Contabilitatea cheltuielelor generale și administrative

CAPITOLUL 3. Contabilitatea cheltuielelor activității de investiții

CAPITOLUL 4. Contabilitatea cheltuielelor excepționale

CAPITOLUL 5. Contabilitatea cheltuielelor privind impozitul pe venit

BIBLIOGRAFIE

CONCLUZII