CUPRINS

INTRODUCERE
Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii

Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung

Tema 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung

Tema 4. Contabilitatea stocurilor

Tema 5. Contabilitatea mijloacelor băneşti

Tema 6. Contabilitatea creanţelor

Tema 7. Contabilitatea arendei

Tema 8. Contabilitatea datoriilor

Tema 9. Contabilitatea investiţiilor

Tema 10. Contabilitatea capitalului propriu

Tema 11. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor

Tema 12. Contabilitatea veniturilor

Tema 13. Structura si modul de întocmire a Rapoartelor Financiare
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE