CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I NOȚIUNI GENRALE PRIVIND COMPONENȚA, RECUNOASTEREA ȘI EVALUAREA CHELTUIELILOR
1. Aspecte generale privind componența cheltuielilor
2. Recunoașterea și evaluarea cheltuielilor

Capitolul II ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII CHELTUIELILOR LA FILIALA ,,CENTRUL DE PRELUCRARE ȘI TRANSPORTARE POȘTĂ A ÎS ,,POȘTA MOLDOVEI’’
1. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operațională
2. Organizarea contabilității cheltuielilor din activitatea neoperațională
3. Reflectarea cheltuielilor în raportul financiar al entității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE