INTRODUCERE

CAPITOLUL I: Definitia, importanta si rolul produselor finite
1.1 Definitia, importanta si rolul produselor finite
1.2 Reguli privind evaluarea stocurilor de produse finite
1.3 Metode utilizate in contabilitatea stocurilor

CAPITOLUL II: Cheltuieli si costuri aferente productiei
2.1 Organizarea contabilitatii de gestiune
2.2 Delimitari intre cheltuieli si costuri
2.3 Contabilitatea financiara si de gestiune furnizoare de informatii privind costurile utilizate in conducerea firmei
2.4 Clasificarea cheltuielilor de productie
2.5 Legatura cost-pret

CAPITOLUL III: Documente financiar-contabile privind inregistrarea obtinerii produselor finite si calculatia costurilor

CAPITOLUL IV: Metode de calculatie a costurilor utilizate in economia romaneasca
4.1 Criterii de clasificare
4.2 Scurta prezentare teoretica a metodei pe comenzi

CAPITOLUL V: Contabilitatea sintetica si analitica a produselor finite
5.1 Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor
5.2 Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor
5.3 Conturi sintetice utilizate pentru contabilitatea financiara a produselor finite
5.4 Conturi extrabilantiere utilizate in contabilitatea de gestiune

CAPITOLUL VI: Studiu de caz privind calculatia costurilor pentru produse finite la S.C. UAMT S.A
6.1 Etape in evolutia S.C. UAMT S.A. Oradea
6.2 Capitalul social si actiunile societatii
6.3 Obiectul de activitate
6.4 Produsele societatii
6.5 Piata societatii
6.6 Organizarea societatii
6.7 Conducerea si controlul societatii
6.8 Colectarea cheltuielilor directe si indirecte
6.9 Calculul si decontarea costului productiei auxiliare
6.10 Calculul costului efectiv de productie

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA