CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Componența și contabilitatea intrărilor de active nemateriale
1.1 Componența și evaluarea activelor nemateriale
1.2 Contabilitatea activelor nemateriale create de către entitate și celor procurate
1.3 Contabilitatea activelor nemateriale primite cu titlul gratuit, investit sub formă de aport în capitalul statutar și celor subvenționale

Capitolul II. Contabilitatea amortizării activelor nemateriale și cheltuielilor ulterioare aferente utilizării acestora
2.1 Contabilitatea amortizării activelor nemateriale
2.2 Contabilitatea cheltuielilor ulterioare aferente utilizarii activelor nemateriale

Capitolul III. Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale și a ieșirii acestora
3.1Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale
3.2 Contabilitatea ieșirii activelor nemateriale
3.3 Dezvăluirea informației privind contabilitatea activelor nemateriale în rapoartele financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE