CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Esența activelor nemateriale în circulația patrimoniului întreprinderii
1.1 Noțiunea și componența activelor nemateriale
1.2 Clasificarea activelor nemateriale
1.3 Recunoașterea și evaluarea activelor nemateriale

Capitolul 2. Contabilitatea intrărilor activelor nemateriale și amortizarea acestora
2.1 Contabilitatea activelor nemateriale create de către entitate și a celor procurate
2.2 Contabilitatea activelor primite cu titlul gratuit și a celor primite ca aport la capitalul statutar

Capitolul 3. Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale și a ieșirii cestora
3.1 Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale
3.2 Contabilitatea ieșirilor activelor nemateriale
3.3 Dezvăluirea informației privind contabilitatea activelor nemateriale în rapoarte financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE