CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I „Noţiune, clasificare şi componenţa activelor curente” include următoarele subcapitole:
1.1 Componenţa, caracterisica şi clasificarea stocurilor;
1.2 Noţiune, componenţă, caracteristica şi clasificarea creanţelor,
1.3 Noţiune, componenţă şi clasificarea mijloacelor băneşti;
1.4 Componenţa şi clasificarea investiţiilor.

Capiutolul II „Contabilitatea activelor curente” include următoarele subcapitole:
2.1 Contabilitatea stocurilor;
2.2 Contabilitatea creanţelor,
2.3 Contabilitatea mijloacelor băneşti;
2.4 Contabilitatea investiţiilor.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE