CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 „Componenţa,clasificarea şi caracteristica Activelor Curente”
1.1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor

Capitolul 2 „Evidenţa şi contabilizarea Activelor Curente”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE