CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
Studierea terminologiei privind activele materiale pe termen lung, componenţa şi clasificarea acestora. Examinarea modului de recunoaştere, de evaluare iniţială şi ulterioară

Capitolul II
Contabilizarea activelor materiale în curs de execuţie, terenurilor, mijloacelor fixe şi resurselor materiale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE