INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Consideratii generale
1.1 Scurt istoric al Societatilor pe Actiuni (legislatia)
1.2 Definitia si tipurile Societatilor pe Actiuni

CAPITOLULII. Personalitatea juridica a Societatilor pe Actiuni
2.1 Statutul Juridic al Societatilor pe Actiuni
2.2 Atributele de identificare a Societatilor pe Actiuni

CAPITOLUL III. Constituirea Societatilor pe Actiuni
3.1 Actele constitutive ale Societatilor pe Actiuni
3.2 Inregistrarea Societatilor pe Actiuni

CAPITOLUL IV. Capitalul si profitul Societatilor pe Actiuni
4.1 Capitalul social al Societatilor pe Actiuni
4.2 Profitul Societatilor pe Actiuni si dividendele

CAPITOLUL V. Organele de conducere ale Societatilor pe Actiuni

CAPITOLUL VI. Incetarea activitatii Societatii pe Actiuni
6.1 Reorganizarea Societatilor pe Actiuni
6.2 Lichidarea Societatii pe Actiuni

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA