INTRODUCERE

CAPITOLUL 1.CONSIDERENTE FUNDAMENTALE REFERITOARE LA TEORIA FUNCTIEI PUBLICE SI FUNCTIONARULUI PUBLIC
1.1. Repere generale privind functia publica si functionarul public
1.2. Evolutia reglementarilor in materia functiei publice in Romania
1.3. Elemente esentiale de drept comparat privind functia publica si functionarul public
1.4. Aspecte generale privind managementul functiei publice in Romania si in statele membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL 2. STATUTUL ACTUAL AL FUNCTIEI PUBLICE SI AL FUNCTIONARULUI PUBLIC
2.1. Bazele constitutionale si legale ale functiei publice
2.2. Analiza institutiilor juridice functie publica si functionar public
2.3. Reglementare functiei publice si a functionarului public in Romania in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

CAPITOLUL 3.CATEGORII DE FUNCTIONARI PUBLICI A CAROR ACTIVITATE ESTE REGLEMENTATA DE STATUTE SPECIALE
3.1. Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei
3.2. Personalul din Corpul de Control al Guvernului
3.3. Statutul functionarului parlamentar
3.4  Statutul juridic al cadrelor militare

CAPITOLUL 4. PARTEA APLICATIVA. RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI IN UNITATILE MILITARE DE CATRE MILITARI FUNCTIONARI PUBLICI CU STATUT SPECIAL
4.1. Introducere
4.2. Descrierea proiectului evaluat
4.3. Metodologia de evaluare

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE