CUPRINS

INTRODUCERE

Cap 1. Introducere asupra conceptelor de inteligenţă şi inteligenţă emoţională
1.1 Definiţii ale inteligenţei
1.2 Tipologii ale inteligenţei
1.3 Scurt istoric al inteligenţei emoţionale
1.4 Conceptul de inteligenţă emoţională
1.5 IE versus IQ

Cap 2. Metode de măsurare a inteligenţei emoţionale
2.1 Tipuri de metode
2.1.1 Metoda auto-evaluării
2.1.2 Teste de abilitate
2.1.3 Alte tipuri de teste
2.2. SCARA MULTIFACTORIALĂ de măsurare a INTELIGENŢEI EMOŢIONALE (SMIETM)
2.3 Cercetări de referinţă asupra inteligenţei emoţionale
2.3.1 Competenţele emoţionale şi perfecţiunea leadership-ului la Johnson&Johnson
2.3.2 Inteligenţa emoţională în dezvoltarea carierei

Cap 3. Utilizarea în practică a inteligenţei emoţionale
3.1 Inteligenţa emoţională la locul de muncă
3.2 Aplicaţii specifice ale inteligenţei emoţionale la locul de muncă
3.2.1 Consideraţii privind conceptul de inteligenţă în funcţiunile intreprinderii
3.2.2 Inteligenţa emoţională şi funcţiile organizaţiei
3.2.3 Îndrumări pentru asigurarea şi menţinerea eforturilor de susţinere a inteligenţei emoţionale într-o organizaţie
3.2.4 Paşii unei promovări profesioniste a inteligenţei emoţionale în organizaţii
3.2.5 Indicii ale unui nivel înalt sau scăzut de inteligenţă emoţională

Cap 4. Concluzii
4.1 Cum să înveţi să te comporţi inteligent emoţional
4.2 Inteligenţa emoţională in mediul de afaceri românesc
4.3. Concluzii şi recomandări

BIBLIOGRAFIE