CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PENTRU CONFLICTUL IN ORGANIZATIE
1.1. Considerente teoretice privind conflictul in organizatie
1.2. Tipologia conflictelor în organizaţie
1.3. Funcţiile conflictului
1.4. Cauzele dezvoltarii conflictelor în organizaţie
1.5. Managementul conflictelor
1.5.1. Stimularea conflictului de tip constructiv
1.5.2. Gestionarea conflictelor distructive
1.5.3. Implicaţii manageriale ale teoriilor privind gestionarea conflictelor

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ IN BAZA UNEI SOCIETATI COMERCIALE DIN ROMANIA
2.1.Prezentarea societăţii
2.2. Anchetă privind manifestarea şi gestionarea conflictelor în cadrul societăţii

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE