CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Abordări de conţinut şi natura conflictelor în organizaţie
1.1 Aspecte teoretice şi tipologice privind conflictul organizaţional
1.2 Cauzele şi sursele conflictelor în organizaţie

Capitolul II Metode de soluţionare a conflictelor în organizaţie
2.1 Gestionarea situaţiilor conflictuale în organizaţie
2.2 Principii şi reguli de soluţionare a conflictului organizaţional
2.3 Eficienţa stilului şi aplicarea strategilor în managementul conflictului

Capitolul III Particularităţi de rezolvare a conflictelor în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău
3.1 Structura Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
3.2 Modalităţi de soluţionare a conflictelor din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE