CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. SCURT ISTORIC

CAPITOLUL II. NOŢIUNE. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

CAPITOLUL III
CONDIŢII LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. CAPACITATEA JURIDICĂ A SALARIATULUI.INCOMPATIBILITĂŢI.
2.CAPACITATEA JURIDICĂ A PATRONULUI
2. CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRŢILOR
3. OBIECT.CAUZĂ

CAPITOLUL IV. CONŢINUTUL

CAPITOLUL V. DURATA

CAPITOLUL VI. FORMA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

CAPITOLUL VII. Situaţii speciale privind încheierea unor contracte de muncă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE