INTRODUCERE

CAPITOLUL I Abordari teoretice ale conceptului de comunicare
1.1 Comunicarea. Delimitari conceptuale
1.2 Structura, tipurile si formele procesului de comunicare
1.3 Abordarea comunicarii didactice in relatia profesor-elev

CAPITOLUL II Blocajele de comunicare in relatia profesor-elev
2.1 Definirea si clasificarile blocajelor de comunicare
2.2 Aspecte ale dezvoltarii relatiei duble in contextul educational
2.3 Interventia psihologica in incercarea de inlaturare a blocajelor de comunicare

CAPITOLUL III Cercetarea experimentala
3.1 Scop, ipoteze, obiective, esantion
3.2 Experimentul de constatare
3.3 Metodele de cercetare
3.4 Analiza, prelucrarea si interpretarea datelor

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE