CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I . Elemente conceptuale. Tipuri de manageri
1.1. Ce este managementul? Cine este managerul?
1.2. Tipuri de manageri şi rolurile managerilor în organizaţie
1.3. Procesul managerial
1.3.1. Conceptul de funcţie a managementului
1.3.2. Funcţia de planificare
1.3.3. Funcţia de organizare
1.3.4. Funcţia de coordonare
1.3.5. Funcţia de antrenare – motivare
1.3.6. Funcţia de control – evaluare
1.3.7. Intensitatea manifestării funcţiilor în funcţie de nivelul managerial
1.4. Management versus leadership. Manager versus lider

CAPITOLUL II. Determinanţii comportamentului managerial
2.1. Personalitatea
2.2. Temperamentul
2.3. Caracterul şi etica managerială
2.4. Aptitudini şi abilităţi manageriale

CAPITOLUL III. Stiluri de management
3.1. Conceptul şi criterii de clasificare ale stilurilor de management
3.2. Tratarea stilurilor de management după comportamentul managerial
3.3. Tratarea stilurilor de management după situaţie
3.4. Evaluarea stilului de management

CAPITOLUL IV. Studiu privind comportamentul managerial la S.C. COMSERAR S.A.
4.1. Prezentarea generală a firmei
4.2. Organizare şi personal
4.3. Fundamentarea metodologică a studiului
4.4. Analiza şi interpretarea datelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE