CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale privind managementul resurselor umane
1.1. Definiţie şi obiective
1.2. Domenii de manifestare ale managementului resurselor umane
1.2.1. Organizarea personalului
1.2.2. Planificarea resurselor umane
1.2.3. Recrutarea, selecţia, angajarea personalului
1.2.4. Calificarea şi perfecţionarea profesională
1.2.5. Motivarea şi salarizarea

CAPITOLUL 2. Prezentarea generală a SC „REB COMTEL” SRL
2.1. Regimul juridic, obiect de activitate, structura organizatorică
2.2. Caracteristicile pieţei şi poziţia pe piaţa (concurenţi, furnizori, beneficiari)
2.3. Analiza activităţii economico-financiare a societăţii

CAPITOLUL 3. Caracteristicile managementului resurselor umane în cadrul SC „REB COMTEL” SRL
3.1. Structura organizatorică a departamentului de resurse umane
3.1.1. Întocmirea structurii organizatorice
3.1.2. Întocmirea fişei postului
3.2. Recrutarea şi angajarea personalului
3.2.1. Recrutarea personalului
3.2.2. Angajarea personalului
3.3. Integrarea, formarea şi perfecţionarea personalului
3.4. Politica salarială şi sistemul de salarizare în cadrul firmei
3.5. Evaluarea, avansarea şi promovarea personalului

CAPITOLUL 4. Măsuri vizând perfecţionarea acţiunilor manageriale în domeniul resurselor umane la SC „REB COMTEL” SRL
4.1. Îmbunătăţirea stilului managerial al departamentului de resurse umane
4.2. Măsuri în vederea perfecţionării recrutării, încadrării şi integrării noilor angajaţi
4.3. Măsuri privind perfecţionarea politicii salariale şi a cunoaşterii performanţelor personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE