CUPRINS

INTRODUCERE

1.1.Rolul, sarcinile şi sursele informaţionale ale analizei cheltuielilor perioadei în unităţile comerciale;
1.2.Analiza structurii şi dinamicii cheltuielilor perioadei de gestiune în unităţile comerciale;
1.3.Analiza cheltuielilor comerciale în unităţile comerciale;
1.4.Analiza cheltuielilor generale şi administrative în unităţile comerciale;
1.5.Analiza altor cheltuieli operaţionale în unităţile comerciale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE