CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Fundamente teoretice ale competitivităţii internaţionale
1.1. Competitivitatea: definiţii şi abordări teoretice
1.2. Performanţa exporturilor: indicator al competitivităţii
1.3. Rolul IMM în contextul economiei mondiale

Capitolul 2. Aspecte analitice privind competitivitatea IMM în UE
2.1 Factorii determinanţi ai competitivitatăţii IMM în spaţiul european
2.2. IMM pilon al dezvoltării economice în UE
2.3. Strategii de promovare a exporturilor IMM

Capitolul 3. Premize de dezvoltare ale competitivităţii externe a IMM în Republica Moldova
3.1. Dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova
3.2. Performanţe actuale şi perspective de dezvoltare ale comerţului exterior moldovenesc
3.3. Perfecţionarea cadrului regulatoriu naţional de susţinere a IMM – element crucial în consolidarea competitivităţii externe

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE